Euro 6

Usunięcie filtra DPF sprawia, że auto przestaje być ekologiczne i nie może otrzymać zielonej plakietki EURO6.